કોરોના હજી ભારત નઈ છોડે, આ રાજ્યનાં 50 થી વધુ ગામો માં સંક્રમણ વધતા ફરી lockdown કર્યું.
Maharashtra

કોરોના હજી ભારત નઈ છોડે, આ રાજ્યનાં 50 થી વધુ ગામો માં સંક્રમણ વધતા ફરી lockdown કર્યું.

Maharashtra માં આવેલા આ 50 થી વધુ ગામ માં ફરી lockdown સ્થિતિ સર્જાઈ છે. જેમાં સરકાર નાં કહ્યા પ્રમાણે તે ગામ માં 10 દિવસ નું lockdown કરવાં માં આવ્યુ છે.આ ગામોમાં કોરોના નાં કેસો માં…

મહારાષ્ટ્ર:- રસ્તા પર રહેલી બિલાડી નો જીવ બચાવવા થયો ગંભીર અક્સ્માત.
Maharashtra

મહારાષ્ટ્ર:- રસ્તા પર રહેલી બિલાડી નો જીવ બચાવવા થયો ગંભીર અક્સ્માત.

હાલમાં ચોમાસાં ઋતુ નાં કારણે ભારત માં ઘણા હાઇવે પર કોઈ કોઈ અકસમાત થતાં જોવા મળે છે. જેમાં હાલ નાં સમય માં તો હદ ને પાર થઈ જાય એટલા ગંભીર અકસમાત થતાં જોવા મળે છે.…